Bitcoin burgernomics: Đây là số lượng Big Mac bạn có thể mua với 1 BTC

Được đo bằng Big Mac, sức mua của Bitcoin (BTC) đang đạt mức cao nhất kể từ thị trường tăng giá năm 2017, đưa ra một chỉ báo khác về sự tăng giá nhanh chóng của đồng tiền kỹ thuật số.

Chỉ số sức mua Bitcoin toàn cầu, hoặc PPI, đo lường bạn có thể mua bao nhiêu chiếc bánh hamburger Big Mac của McDonald’s với 1 BTC, đã tăng 0,2% lên 6.341,26 vào thứ Tư. Nói cách khác, trung bình trên toàn cầu, toàn bộ một Bitcoin có thể mua cho bạn 6.341,26 chiếc Big Mac.

Tại Hoa Kỳ, dựa trên giá hiện tại của cả hai, bạn có thể nhận được 3.274,91 Big Mac cho 1 Bitcoin.

Dữ liệu từ Bitcoinppi.com

Lần cuối cùng sức mua của Bitcoin đạt mức cao này là trong thị trường tăng giá năm 2017, khi đồng tiền kỹ thuật số đạt đỉnh gần 20.000 USD. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, 1 Bitcoin trị giá 6.358,5 Big Mac. Trong suốt chiều sâu của thị trường gấu năm 2019, PPI của Bitcoin đã đạt mức thấp 1.200.

Bitcoin PPI dựa trên chỉ số Big Mac nổi tiếng được phát triển bởi The Economist vào năm 1986 như một cách để đánh giá sức mua tương đương giữa các loại tiền tệ. Sức mua là một cách hữu ích để đo lường một đơn vị tiền có thể mua được bao nhiêu hàng hóa và dịch vụ. Mặc dù chỉ số Big Mac bắt đầu như một trò đùa, nhưng nó đã trở thành một chỉ số hàng đầu về sức mua và đã được sử dụng trong hàng chục nghiên cứu học thuật. 

PPI của Bitcoin tăng hơn 41% kể từ đầu tháng 10. Theo dữ liệu của TradingView trong cùng kỳ, giá Bitcoin đã tăng 39%. Tính đến thời điểm hiện tại, giá Bitcoin đã tăng 128% trong năm.

Đặc điểm lưu trữ giá trị của Bitcoin có lẽ là trường hợp sử dụng hấp dẫn nhất của nó. Tiền kỹ thuật số đã nổi lên như một biện pháp phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy – một thực tế được PPI nhấn mạnh hơn nữa. 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan