1 triệu địa chỉ Bitcoin chứa hơn 10.000 đô la

Theo BitInfoCharts, hiện có hơn một triệu ví Bitcoin trị giá hơn 10.000 USD. Điều này dựa trên đà tăng giá gần đây của Bitcoin. Vào thời điểm viết bài, tổng số địa chỉ chứa Bitcoin trị giá hơn 10.000 đô la là 1.095.150.


Nguồn: Bitinfocharts

Dữ liệu của BitInfoCharts cho thấy 1 triệu địa chỉ Bitcoin trị giá hơn 10.000 đô la

Điều quan trọng cần lưu ý là những con số này không nhất thiết có nghĩa là có hơn một triệu người đang nắm giữ Bitcoin trị giá hơn 10.000 đô la, vì một cá nhân có thể sở hữu nhiều địa chỉ Bitcoin. Nhưng mặt khác, nhiều Bitcoin được giữ ở các địa chỉ lớn nhất thuộc sở hữu của nhiều chủ quỹ trên các sàn giao dịch.

Tuy nhiên, đây là một con số quan trọng đối với việc Bitcoin đã tăng vọt về giá trị trong những tháng gần đây, phần lớn là do giá Bitcoin tăng đột biến. Trong tháng trước, Bitcoin đã tăng từ 10.700 đô la lên 15.630 đô la hiện tại – tăng 46%.

Các chỉ số cho thấy có bao nhiêu địa chỉ Bitcoin tồn tại trong danh mục đầu tư giàu nhất của Bitcoin và cho thấy mức độ phân phối của tiền điện tử nổi tiếng trên một số lượng tài sản khiêm tốn hơn.

Vẫn là trường hợp đại đa số ví Bitcoin – khoảng 16 triệu, hay 48% tổng số ví – giữ từ 0 đến 0,0001 Bitcoin. Thêm 25% người nắm giữ Bitcoin ở đúng danh mục đầu tư này, với 8 triệu ví sở hữu từ 0,001 đến 0,01 Bitcoin.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư có giá trị ròng cao của Bitcoin đã ở đây. Trong 30 ngày qua, Grayscale Investments đã nhận được hơn 40.000 Bitcoin, trị giá hơn 600 triệu đô la, thay mặt cho các nhà đầu tư của mình.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan