Hầu hết các DEX đều không an toàn, theo báo cáo mới

Một báo cáo gần đây từ Cer Live, một nền tảng xếp hạng sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ ra rằng 14 trong số 25 sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu, hoặc DEX, đạt điểm kém về mặt an ninh mạng.

Các báo cáo xem xét một loạt các vấn đề duy nhất mà hầu hết DEXs đối mặt, bao gồm danh sách giả mạo, sự phổ biến của độ trượt giá, chậm trễ trong việc xác nhận giao dịch và thiếu dữ liệu về cặp giao dịch niêm yết. Họ cũng xem xét liệu mỗi sàn giao dịch có trải qua kiểm tra bảo mật hay không, cung cấp tiền thưởng để khuyến khích công chúng phát hiện ra lỗi, đảm bảo bảo mật đầu cuối đầy đủ, v.v.

Sau đó, đánh giá phân bổ số điểm từ 1 đến 10 dựa trên an ninh tổng thể của mỗi địa điểm. CER cho rằng bất kỳ điểm nào trên 8 đều được xếp vào loại “cao”. Điểm từ 6 đến 8 được coi là “tốt” và bất kỳ điểm nào dưới 6 được coi là “thấp” và do đó, “không an toàn”. Trong số 25 sàn giao dịch được phân tích, chỉ có hai trong số các DEX được báo cáo nhận được điểm bảo mật “cao”: Uniswap và Syntetyx.

Nguồn: CER.

CER đã chỉ ra các sàn giao dịch có điểm thấp cho các hoạt động kiểm toán của họ, nói rằng nhiều người đã không kiểm tra lại các dịch vụ của họ sau khi bổ sung gần đây vào mã của họ. Điểm số đã bị giảm đối với bất kỳ sàn giao dịch nào có kiểm toán được coi là đã lỗi thời. Các sàn giao dịch khác không thể phát hành kiểm toán công khai:

6 sàn giao dịch (24%) không vượt qua được cuộc kiểm tra bảo mật hoặc không thông báo công khai rằng họ đã trải qua cuộc kiểm tra. Cần lưu ý rằng một sàn giao dịch không được kiểm toán không thể được coi là an toàn.

Một số trong số 25 sàn giao dịch đã thuê các nhà nghiên cứu cá nhân thay vì các công ty chuyên môn để hoàn thành kiểm toán của họ – một thực tế mà các tác giả của báo cáo rất khuyến khích. Nhận xét về sự phát triển đáng kinh ngạc của DeFi trong vài tháng qua, các nhà nghiên cứu kết luận rằng người dùng DEX thường dễ bị lừa đảo hơn là hack:

Mặc dù thực tế là chưa có bất kỳ vụ hack đáng kể nào trên các sàn giao dịch phi tập trung so với các nền tảng tập trung, người dùng DEX thực sự dễ bị tấn công gian lận hơn.

Báo cáo của CER cuối cùng đã xác định rằng 92% trong số 25 DEX hàng đầu cần tập trung mạnh hơn vào bảo mật. Họ khuyến khích các sàn giao dịch này tuân theo các phương pháp hay nhất hiện có của ngành trong tương lai nhằm nỗ lực đảm bảo môi trường giao dịch an toàn cho người dùng của họ.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan