Bitcoin và Ether hiện chiếm 44% giá trị bị khóa trong DeFi

Sự bùng nổ gần đây của tài chính phi tập trung đã chứng kiến lĩnh vực này khóa gần 4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) trong vòng chưa đầy năm tháng.

Theo DeFi Pulse, số lượng Ether bị khóa trong các giao thức DeFi đã tăng 218,5% kể từ tháng 6, tăng từ 2,7 triệu ETH lên 8,6 triệu ETH. Bitcoin bị khóa đã tăng hơn 3.000%, từ 5.000 BTC vào giữa năm 2020 lên khoảng 158.800 BTC hiện nay.


Vào ngày 14 tháng 10, nền tảng đầu tư và giao dịch tài sản tiền điện tử CoinList đã thiết lập một kỷ lục mới về tổng số Bitcoin lớn nhất được mã hóa bởi một thực thể trong một ngày bằng cách sử dụng giao thức Wrapped Bitcoin. CoinList đã đúc 4.997 WBTC, tương đương 57,1 triệu đô la Bitcoin, thay mặt cho khách hàng của mình để sử dụng trên mạng Ethereum.


Giá trị của Ether bị khóa trong DeFi là 3,24 tỷ đô la, tương đương 7,6% tổng vốn hóa thị trường của Ethereum. Tổng số BTC bị khóa là 1,81 tỷ đô la, tương đương 0,85% vốn hóa thị trường của Bitcoin.

Mặc dù lượng lớn BTC và ETH đã được DeFi hấp thụ gần đây, Bitcoin và Ether bị khóa hiện chỉ chiếm chưa đến một nửa tổng giá trị bị khóa (TVL) trong lĩnh vực này – chiếm 44,6% trong tổng số 11,33 tỷ đô la của lĩnh vực này.

DeFi Pulse không cung cấp dữ liệu về tỷ lệ TVL của DeFi mà các tài sản tiền điện tử cụ thể khác như SNX, COMP hoặc DAI đại diện.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan