Grayscale ghi nhận hơn 1 tỷ đô la đầu tư mới trong quý 3

Grayscale Investments, công ty quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, cho biết họ đã huy động được 1,05 tỷ đô la cho các sản phẩm đầu tư trong quý 3 năm 2020 – dòng tiền lớn nhất từ các nhà đầu tư trong một quý duy nhất trong lịch sử của Grayscale.

Hôm thứ Tư, công ty đã phát hành một báo cáo toàn diện chi tiết hoạt động đầu tư mới nhất của mình. Theo báo cáo, phần lớn các khoản đầu tư của công ty (81%) trong quý 3 đến từ các nhà đầu tư tổ chức. 

Nguồn: The Block.

Trong cả năm 2020, tổng số tiền đầu tư của Grayscale là 2,4 tỷ đô la – gấp đôi tổng số 1,2 tỷ đô la đã được đầu tư vào các sản phẩm Grayscale từ năm 2013 đến năm 2019. 

Grayscale Bitcoin Trust là một trong những sản phẩm đầu tư phát triển nhanh nhất, với dòng vốn đầu tư 719,3 triệu đô la trong quý thứ ba. Tổng cộng, công ty có hơn 5,9 tỷ đô la tài sản được quản lý tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan