CEO của Zoom giàu hơn 4,2 tỷ USD sau vài giờ

Eric Yuan, người đứng đầu dịch vụ hội nghị truyền hình Zoom, đã trở nên giàu hơn 4,2 tỷ USD trong vài giờ. Cổ phiếu của công ty do ông sở hữu tăng vọt 26% nhờ báo cáo tài chính khả quan. Zoom báo cáo doanh thu quý hai là 664 triệu đô la. Trong năm, con số này đã tăng 355% từ 146 triệu. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình đã tăng 458% trong năm, đạt 370,2 nghìn. Thu nhập ròng là 185,7 triệu đô la, hay 92 xu trên mỗi cổ phiếu.
Công ty đã thực hiện trên cả mong đợi của các nhà phân tích: dự báo đồng thuận của các chuyên gia Refinitiv - doanh thu 500,5 triệu đô la và thu nhập 45 xu trên mỗi cổ phiếu.
Trên tin tức, cổ phiếu Zoom đã tăng 26% lên 325 USD / cổ phiếu.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan