Gã khổng lồ đầu tư Fidelity nắm giữ hơn 10% cổ phần của công ty khai thác bitcoin Hut 8

Công ty quản lý tài sản khổng lồ Fidelity nắm giữ khoảng 10,6% cổ phần của công ty khai thác bitcoin có trụ sở tại Canada, Hut 8.


Hut 8 đã nộp báo cáo thay thế hàng tháng (AMR) với Ủy ban Chứng khoán Ontario vào thứ Sáu, nói rằng Fidelity nắm giữ hỗn hợp cổ phiếu phổ thông và chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông, chiếm khoảng 10,6% cổ phần.

“Fidelity nắm giữ 8.396.138 cổ phần phổ thông và 2.054.956 chứng quyền mua cổ phần phổ thông, do đó Fidelity được coi là nắm giữ 10.451.094 cổ phần phổ thông chiếm khoảng 10,58% cổ phần đang lưu hành của loại đó”, theo hồ sơ AMR. Một báo cáo thay thế hàng tháng được các công ty đại chúng Canada đệ trình để thông báo “nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện” của họ – trong trường hợp của Hut 8, đó là Fidelity.

Hut 8 đã phát hành 5.750.456 “đơn vị” (mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông và một lệnh mua cổ phiếu phổ thông) với mức giá 1,45 đô la mỗi đơn vị để tăng khoảng 8,34 triệu đô la. Công ty đã gây quỹ để mua hỗn hợp các máy Whatsminer M30S, M31S và M31S + của MicroBT để cải thiện tỷ lệ băm bitcoin.


Khoản đầu tư của Fidelity vào Hut 8 rất có ý nghĩa vì gã khổng lồ quản lý tài sản được biết là đầu tư vào khai thác bitcoin từ năm 2014. Đầu năm nay, Fidelity cũng đã thuê một kỹ sư khai thác bitcoin để mở rộng quy mô hoạt động.

Người phát ngôn của Fidelity đã nói: “Trong vài năm qua, chúng tôi đã mở rộng nỗ lực khai thác để nâng cao kiến thức về không gian. Chúng tôi đã khám phá các địa điểm tối ưu, mua sắm phần cứng, thiết lập trang trại khai thác của toàn bộ ngành công nghiệp khai thác. ”

Hut 8 bắt đầu hoạt động vào năm 2017 và vẫn đang thua lỗ. Hut 8 được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto kể từ tháng 3 năm 2018 và giá cổ phiếu của nó giảm hơn 65% kể từ khi niêm yết. Nó hiện đang giao dịch ở mức khoảng 0,82 đô la và có vốn hóa thị trường hơn 80 triệu đô la.


Fidelity: Một phần tư các nhà đầu tư tổ chức đang nắm giữ Bitcoin
Fidelity International mua 5,6% cổ phần ($14,2 triệu) sàn giao dịch crypto OSL tại Hồng Kông
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan