Gần 1 tỷ đô la bitcoin từ ví tiền lớn thứ tư vừa được chuyển đi

69.369 bitcoin, trị giá khoảng 955 triệu đô la, vừa được chuyển ra khỏi địa chỉ ví 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, ví bitcoin lớn thứ tư theo BitInfoCharts.

Các coin này đã nằm trong ví từ tháng 4 năm 2015, khi giá Bitcoin khoảng 200 đô la. Ngày nay, một Bitcoin có giá trị khoảng 13.900 đô la.


Các khoản nắm giữ trước khi diễn ra hard fork Bitcoin Cash, có nghĩa là chủ sở hữu địa chỉ cũng được hưởng 69.370 BCH (trị giá 16,8 triệu USD).

Chủ sở hữu của ví là không được xác định, nhưng tin tặc đã cố gắng xâm nhập vào ví trong nhiều năm bằng cách sử dụng một tệp có chủ đích giữ khóa riêng của nó. Thật không may cho họ, mật khẩu và loại tệp đã gây khó khăn cho việc truy cập. Không ai có thể làm như vậy trong nhiều năm.

Có vẻ như ai đó đã tìm ra. Hoặc chủ sở hữu của nó đã chuyển tiền vào một chiếc ví trên dark web.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan