Cập nhật nhanh Kinh tế vĩ mô – Q4/2020 khởi đầu tích cực

Lạm phát dịu xuống và kinh tế hồi phục mạnh mẽ hơn

Lạm phát so với cùng kỳ tiếp tục dịu xuống nhờ lạm phát thực phẩm giảm, còn 2,47% từ 2,98% trong tháng 9/2020. Đồng thời lạm phát cơ bản so với cùng kỳ giảm tháng thứ 7 liên tiếp xuống còn 1,88% từ 1,97% trong tháng 9/2020. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng lạm phát tổng thể so với cùng kỳ sẽ trong xu hướng giảm trong những tháng còn lại của năm 2020 và xuống dưới 1,5% vào tháng 12/2020.

Hoạt động xây dựng sử dụng vốn đầu tư công đã tăng tốc đáng kể trong 6 tháng qua. Tổng vốn đầu tư công lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng (tăng 34,4% so với cùng kỳ); tương đương 75,4% kế hoạch của Chính phủ đề ra cho cả năm 2020; nghĩa là vẫn còn nhiều dư địa cho giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm.

Một thông tin khác không kém phần quan trọng là doanh số bán lẻ tăng tháng thứ 2 liên tiếp sau làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 2, tăng 6,1% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 – mức tăng cao nhất đạt được từ đầu năm.

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng tốt, tăng 9,9% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020. Và điều quan trọng là nhu cầu trong nước đã cho thấy đà tăng mạnh; thể hiện ở sự tăng trưởng của kim ngạch nhập khẩu (tăng 10,1% so với cùng kỳ và tăng 1,2% so với tháng trước trong tháng 10/2020) và cho thấy sự cải thiện đáng kể ở chuỗi cung ứng.

Trong tháng 10, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu ước tính là 2 tỷ USD, đưa mức xuất siêu 10 tháng đầu năm lên 18,7 tỷ USD so với 9,3 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2019.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đạt tổng cộng 3,8 triệu người (gần như không đổi kể từ tháng 4/2020), giảm 73,8% so với cùng kỳ (so với tăng 13% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm 2019). Do chúng tôi không kỳ vọng vắc-xin COVID-19 hiệu quả sẽ được phân phối rộng rãi sớm nhất là đến nửa cuối năm 2021 (Việt Nam có thể tiếp cận vắc xin COVID-19 vào nửa cuối năm 2021: Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 21/8/2020, báo Tuổi Trẻ) , chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm là sự hồi sinh của ngành du lịch quốc tế trong năm 2021 là điều khó có thể diễn ra.

Bảng 1: Xu hướng các chỉ số gần đây 

Lạm phát so với cùng kỳ tiếp tục dịu xuống nhờ lạm phát thực phẩm giảm

Cơ cấu CPI 

Cập nhật nhanh Kinh tế vĩ mô – Q4/2020 khởi đầu tích cực

So với tháng trước, CPI tháng 10/2020 tăng nhẹ 0,09% (tháng 9/2020 tăng 0,12%). Tuy nhiên lạm phát tổng thể so với cùng kỳ giảm rõ rệt xuống còn 2,47% từ 2,98% trong tháng 9/2020.

Tốc độ tăng CPI so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 tiếp tục thu hẹp nhờ sự giảm tốc so với cùng kỳ ở chỉ số giá các nhóm thực phẩm (giảm còn 11,21% từ 13,27% trong tháng 9/2020), nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm còn 0,7% từ 0,94% trong tháng 9/2020) thiết bị và đồ dùng gia đình (giảm còn 0,88% từ 0,97% trong tháng 9/2020) cộng với sự mở rộng mức giảm so với cùng kỳ của chỉ số giá nhóm giao thông vận tải (lên 13,49% từ 12,57% trong tháng 9/2020).

Như kỳ vọng, lạm phát so với cùng kỳ tiếp tục xu hướng giảm trong Q4/2020. Điều này cho thấy lạm phát so với cùng kỳ nhóm thực phẩm đảo chiều và giảm tháng thứ 4 liên tiếp từ mức cao kỷ lục trong tháng 6/2020 là 15,86%. Nền so sánh cao của năm ngoái cũng đã làm giảm lạm phát so với cùng kỳ nhóm thực phẩm trong Q4/2020.

Trong khi đó chỉ số giá nhóm giao thông mở rộng đà giảm lên 13,49% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 so với 12,57% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020, phản ánh sự chững lại của đà hồi phục giá năng lượng trước sự gia tăng trở lại số ca mắc Covid-19 trên thế giới và phù hợp với quan điểm của chúng tôi là giá dầu thô ít có khả năng tăng mạnh trong những tháng còn lại của năm.

Đồng thời, nhu cầu trong nước và thế giới kém sẽ tiếp tục kìm hãm lạm phát ở các nhóm hàng ngoài nhóm thực phẩm tháng thứ 7 liên tiếp. Cụ thể, lạm phát cơ bản so với cùng kỳ giảm còn 1,88% từ 1,97% trong tháng 9/2020.

Theo đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng lạm phát tổng thể so với cùng kỳ sẽ trong xu hướng giảm trong những tháng còn lại của năm 2020; xuống dưới 1,5% trong tháng 12/2020.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp cải thiện tháng thứ 2 liên tiếp

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 (so với tăng 3,8% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020). Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tính từ đầu năm tăng 2,7% trong 10 tháng đầu năm 2020 so với tăng 9,5% so với 10 tháng đầu năm 2019).

Đáng chú ý là giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 8,3% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 (so với tăng 4,6% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020) và tăng 4,2% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm 2020 (so với tăng 10,8% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm 2019).

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng ấn tượng nhờ sự hồi phục sản phẩm thiết bị truyền thông (tăng 17,3% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 so với tăng 6,1% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020), trong khi sản phẩm linh kiện điện tử tăng trưởng chậm lại, tăng 4,2% so với cùng kỳ trong tháng 10/2020 từ tăng 6% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020. Sự tăng trưởng còn nhờ sản phẩm dược phẩm (tăng 25,4% so với cùng kỳ), thép và quặng cơ bản (tăng 15,2% so với cùng kỳ), máy móc khác (tăng 93,8% so với cùng kỳ), và hàng dệt may, may mặc & da (tăng 17,1% so với cùng kỳ).

Kim ngạch thương mại khả quan

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2020 tăng 9,9% so với cùng kỳ (tháng 9/2020 tăng 16,6% so với cùng kỳ) và giảm 1,7% so với tháng trước (tháng 9/2020 giảm 1,9% so với tháng trước). Động lực chính giúp kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng là máy vi tính & các sản phẩm điện tử (tăng 13,6% so với cùng kỳ), máy móc & thiết bị (tăng 58,3% so với cùng kỳ), sắt thép (tăng 43% so với cùng kỳ); và sự tăng trưởng ấn tượng kim ngạch các mặt hàng về nông lâm thủy sản gồm gỗ & sản phẩm từ gỗ (tăng 11,1% so với cùng kỳ) và cao su (tăng 6,7% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2020 tăng 10,1% so với cùng kỳ (tháng 9/2020 tăng 12,6% so với cùng kỳ) và giảm 1,2% so với tháng trước (tháng 9/2020 tăng 6,5% so với tháng trước). Động lực chính đóng góp vào sự tăng trưởng của kim ngạch nhập khẩu là máy vi tính & các sản phẩm điện tử (tăng 40% so với cùng kỳ), điện thoại các loại & linh kiện (tăng 31,9% so với cùng kỳ), máy móc & thiết bị (tăng 4,9% so với cùng kỳ), sản phẩm nhựa (tăng 16% so với cùng kỳ), sản phẩm sắt thép (tăng 32,6% so với cùng kỳ) và cao su (tăng 41,2% so với cùng kỳ).

Trong 10 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7% so với cùng kỳ (10 tháng đầu năm 2019 tăng 8,3% so với cùng kỳ) còn kim ngạch nhập khẩu tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ (10 tháng đầu năm 2019 tăng 7,6% so với cùng kỳ).

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2020 tăng nhờ sản phẩm máy vi tính & sản phẩm điện tử (tăng 24,3% so với cùng kỳ), máy móc & thiết bị (tăng 42% so với cùng kỳ), gỗ & sản phẩm từ gỗ (tăng 12,4% so với cùng kỳ), và sắt thép (tăng 18,6% so với cùng kỳ).

Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng nhẹ do kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng sau giảm: máy móc & thiết bị (giảm 0,6% so với cùng kỳ), vải (giảm 13% so với cùng kỳ), sắt thép (giảm 17% so với cùng kỳ), nhựa (giảm 10,7% so với cùng kỳ), ô tô (giảm 21,5% so với cùng kỳ) và nguyên phụ liệu dệt may, da giày (giảm 10,9% so với cùng kỳ). Trái lại, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng sau tăng: máy vi tính & sản phẩm điện tử (tăng 20,2% so với cùng kỳ) và điện thoại các loại & linh kiện (tăng 4% so với cùng kỳ).

Trong tháng 10, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu ước tính là 2 tỷ USD, đưa mức xuất siêu 10 tháng đầu năm lên 18,7 tỷ USD so với 9,3 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2019.

FDI trái chiều; đầu tư công tăng tốc

Vốn đầu tư công tăng tốc ấn tượng

 

Trong 10 tháng đầu năm 2020, vốn FDI đăng ký và giải ngân ước tính lần lượt đạt 23,5 tỷ USD (giảm 19,4% so với cùng kỳ) và 15,8 tỷ USD (giảm 2,5% so với cùng kỳ). Vốn FDI đăng ký và giải ngân trong tháng 10 lần lượt giảm 23% so với cùng kỳ và tăng 2,5% so với cùng kỳ. So với tháng trước, FDI đăng ký trong tháng 9/2020 tăng mạnh 36,1% trong khi FDI giải ngân giảm 15,4%.

Ngành chế biến, chế tạo chiếm 45,7% tổng vốn FDI đăng ký, hoạt động kinh doanh BĐS chiếm 14,7% và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt chiếm 20,5%. Về FDI giải ngân, ngành chế biến, chế tạo (11,2 tỷ USD) chiếm 71%, hoạt động kinh doanh BĐS (2,3 tỷ USD)chiếm 14,5% và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt (1,1 tỷ USD) chiếm 6,9%.

Hoạt động xây dựng sử dụng vốn đầu tư công đã tăng tốc đáng kể trong 6 tháng qua ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể, đầu tư công trong tháng 10/2020 đạt 52 nghìn tỷ đồng (tăng 42,2% so với cùng kỳ và tăng 1% so với tháng trước), đưa tổng vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2020 lên 354,6 nghìn tỷ đồng (tăng 34,4% so với cùng kỳ); tương đương 75,4% kế hoạch của Chính phủ đề ra cho cả năm 2020.

Với tốc độ giải ngân vẫn cao nhờ nỗ lực của Chính phủ, và dư địa cho giải ngân đầu tư công trong 2 tháng cuối năm còn nhiều. Do đó, đầu tư công sẽ tiếp tục là nhân tố hỗ trợ chủ chốt cho tăng trưởng kinh tế trong Q4/2020.

Doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ tiếp tục hồi phục

Doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ đạt 450,8 nghìn tỷ đồng (tăng 6,1% so với cùng kỳ và tăng 2,4% so với tháng trước); lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ đạt 4.123 nghìn tỷ đồng (tăng 1,3% so với cùng kỳ so với mức tăng 11,8% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2019).

Điều này chủ yếu nhờ doanh số bán lẻ hàng hóa (356,5 nghìn tỷ đồng) tăng mạnh 11% so với cùng kỳ, tuy nhiên, bị bù trừ một phần do doanh số bán lẻ dịch vụ lưu trú và ăn uống (44,8 nghìn tỷ đồng) giảm 9% so với cùng kỳ và doanh số bán lẻ dịch vụ du lịch lữ hành (1,2 nghìn tỷ đồng) giảm 69,8% so với cùng kỳ.

Lượng khách quốc tế tiếp tục giảm đáng kể trong tháng 10/2020 (giảm 99,1% so với cùng kỳ còn 14,8 nghìn lượt; chủ yếu là chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trình độ cao).

Trong tháng 10, Trung Quốc (6,1 nghìn lượt, giảm 99% so với cùng kỳ), Hàn Quốc (2,7 nghìn lượt, giảm 99,2% so với cùng kỳ), Nhật Bản (678 lượt, giảm 99,1% so với cùng kỳ), Mỹ (426 lượt, giảm 99,4% so với cùng kỳ) và Châu Âu (1,1 nghìn lượt, giảm 99,2% so với cùng kỳ) hầu như không có khách du lịch tới Việt Nam trong tháng 10.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đạt tổng cộng 3,8 triệu người (gần như không đổi kể từ tháng 4/2020), giảm 73,8% so với cùng kỳ (so với tăng 13% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm 2019).

Vào ngày 25/9/2020, tổng cộng 104 hành khách từ Hàn Quốc đã nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, đánh dấu chuyến bay thương mại chiều về đầu tiên sau 6 tháng (Hơn 100 hành khách tới Việt Nam trong chuyến bay thương mại đầu tiên sau 6 tháng, 25/9/2020, VnExpress).

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan tới các chuyến bay thương mại. Từ 8/10, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế vào Việt Nam để hoàn thiện các quy định về kiểm dịch. Các quy định về kiểm dịch đối với người nước ngoài vẫn hiệu quả, nhưng có những vấn đề nảy sinh khi áp dụng đối với công dân Việt Nam. Những vấn đề đã nảy sinh chỉ sau 2 chuyến bay với tổng số gần 300 hành khách từ Seoul (Hàn Quốc) đến Việt Nam (Việt Nam tạm dừng các chuyến bay quốc tế, ngày 09/10/2020, VTV). Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.

Một điểm tích cực là hoạt động đi lại trong nước tiếp tục hồi phục với lượng hành khách nội địa tăng tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 10 (tăng 2,9% so với tháng trước trong khi tháng 9/2019 tăng 9,6% so với tháng trước).

Dự báo kinh tế vĩ mô của HSC 

Nguồn: HSC

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan